• Cetățean român deținător de carte/ buletin de identitate românesc valid, rezident în România;
 • Cetățean străin care lucrează în România în baza unui permis de muncă valid și care deține rezidența permanentă sau temporară pe teritoriul României;
 • Vârstă minimă de acordare este de 18 ani și cea maximă de 75 de ani;
 • Persoanele enunțate mai sus care realizează într-o formă sistematică venituri eligibile
 • Vârsta minimă, reprezintă vârsta împlinită la depunerea dosarului de credit;
 • Vârsta maximă, reprezintă vârsta împlinită la sfârșitul perioadei de creditare.
 • Salarii; (din CIM pe perioadă nedeterminată sau determinată cu precizarea că perioadă maximă de acordare a creditului nu poate depăși durata contractului de muncă)
 • Bonuri de masă;
 • Pensii;
 • Rentă viageră;
 • Contracte de management / administrare;
 • Norma de hrană (venit adițional salariilor);
 • Indemnizația de maternitate/pentru creștere copil;
 • Chirii;
 • Drepturi de autor (venituri din drepturi de proprietate intelectuală);
 • Venituri obținute de persoane fizice în baza unui contract de mandate sau agent asigurări sau comision;
 • Venituri din activități independente;
 • Dividende;
 • Diurne navigator;
 • Salarii obținute în străinătate (cu coplatitor din țara);
 • Diurna externă în cazul unor activități specifice : diplomați, șoferi etc.
 • Pentru salariați, venitul minim este de 750 lei;
 • Pentru pensionari, venitul minim este de 500 lei.
 • Băncile iau în considerare atât vechimea avută la actualul loc de muncă cât și la vechimea totală în câmpul muncii.
 • Astfel, în general se solicită cel puțin 3-6 luni la actualul angajator și minimum 1 an neîntrerupt vechime totală în muncă.
 • Instituție financiară nebancară (IFN) este o entitate, alta decât instituțiile de credit (bănci), ce desfășoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condițiile stabilite de lege
 • Diferențele dintre bănci și instituțiile financiare nebancare (IFN) țin atât de statutul lor, de reglementările aplicabile, de criteriile pe care fiecare trebuie să le îndeplinească pentru a primi autorizația de funcționare, dar și de activitățile pe care le pot derula;
 • Principala diferență este că un IFN poate acordă credite dar nu poate atrage depozite;
 • Atât băncile cât și IFN-urile se supun reglementărilor și supravegherii de către BNR.
 • Birourile de credit sunt companii private, cu statut special, autorizate să colecteaze și să centralizeze informații despre clienți și istoricul lor de plată;
 • În momentul în care un client solicită un împrumut de la o bancă (sau instituție de credit nebancară care furnizează date biroului de credit), aceasta poate verifica în baza de date comună dacă solicitantul a avut restanțe în trecut sau dacă are credite în derulare;
 • În general băncile nu finanțează clienții cu un istoric negativ de plată, raportate în baza de date a Biroul de Credit. Însă în funcție de situația în care se află clientul (valoarea ratei,perioada întârzierii) poate fi creditat. Dacă întârzierile sunt mai mari, și clientul se află în această situație din motive obiective, se va face o analiză individuală. Important este că aceste restanțe să nu fie curente.
 • Instituție specializată în centralizarea și stocarea informațiilor privind comportamentul persoanelor care beneficiază sau au beneficiat de credit
 • Atunci când veniturile solicitantului de credit nu sunt suficiente pentru a împrumuta suma dorită, soluția la care acesta apelează cel mai frecvent este codebitorul. Codebitorul poate fi soț / soție sau membru al gospodăriei (cu aceeași adresă în actul de identitate) sau rudă (gradul de rudenie trebuie dovedit prin documente).
 • Se acceptă minim 1 și maxim 3 codebitori.
 • Dobânda anuală efectivă (DAE) este un indicator, exprimat ca procent anual, ce reflectă toate costurile suportate de tine în cazul în care decizi să contractezi un credit și cuprinde, pe langă procentul de dobandă, și comisioanele aferente creditului (comision de analiză a documentației de credit, comision lunar de administrare credit, costul de evaluare a garanției etc).
 • ROBOR, EURIBOR și LIBOR sunt indici de referință și reprezintă rată medie a dobânzii pentru creditele în LEI, EURO, USD și CHF;
 • ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară și este stabilită de către B.N.R. ;
 • EURIBOR este rata internațională a dobânzii interbancare pentru moneda euro, adică rata de dobândă la care un mare număr de bănci își acordă una alteia credite pentru a-și finanța operațiunile curente. Dacă ROBOR este anunțat de BNR, EURIBOR este anunțat de către Banca Centrală Europeană (BCE).
 • Creditele cu dobândă fixă oferă clientului posibilitatea de a cunoaște încă de la început toate costurile pe care le are un credit pe toată durata sa de viață.
 • Creditele cu dobânzi variabile oferă posibilitatea de a beneficia de o eventuală ieftinire a finanțărilor. Există însă și riscul ca, în cazul în care dobânzile cresc, clientul să fie nevoit să plătească rate tot mai mari la credit
 • Cardul de debit îți permite să faci tranzacții în limita banilor proprii, disponibili din cont;
 • Cardul de credit este un card de cumpărături care presupune acordarea unei linii de credit, linie care poate fi accesată prin intermediul cardului.
 • Este un împrumut pentru care nu trebuie să justifici băncii modul în care folosești banii.
 • Este un produs destinat persoanelor fizice care primesc salariul printr-un cont curent deschis la bancă, cu acces prin cardul de debit.
 • Practic, banca la care îți incasezi salariul, îți alimentează contul cu valoarea de până la 12 salarii, fără ca tu să trebuiască să cheltuiești neapărat acești bani.Valoarea descoperitului variază de la bancă la bancă, de la 3 până la 12 salarii oferite pe cardul de salariu.
 • Diferența dintre cele două tipuri de credite variază de la o bancă la alta.În principiu, deosebirea constă în tipul garanțiilor cerute de către bancă: în cazul unui credit ipotecar, solicitantul aduce în garanție imobilul pe care urmează să îl achiziționeze cu ajutorul creditului, în timp ce solicitantul unui credit imobiliar garantează cu un alt imobil, cum ar fi proprietatea solicitantului sau a unei alte persoane, depozite colaterale sau prin giranți.
 • Conform noilor prevederi legislative, băncile nu pot solicita în cazul unui credit decât:
  • rată de dobândă,
  • comision de analiză dosar în sumă fixă,
  • comision lunar aplicat la sold sau comision de administrare cont curent,
  • comision de rambursare anticipată, dacă este cazul.
 • De asemenea, costuri adiționale creditului sunt costurile cu asigurările imobilelor și asigurarea de viață a împrumutatului, precum și costuile evaluării imobilului ipotecat și taxele notariale.
 • Tipurile de garanții acceptate sunt: garanții reale (imobiliare sau mobiliare) și garanții personale (fidejusiune sau cauțiunea)
 • Garanțiile reale sunt mijloacele juridice de garantare a obligațiilor prin afectarea unui bun al debitorului în scopul asigurării executării obligației asumate
 • Garanțiile personale sunt mijloace juridice de garantare a obligațiilor prin care o tertă persoană, fizică sau juridică, se angajează, printr-un contract accesoriu încheiat cu banca creditoare, să-i plătească datoria debitorului în cazul în care acesta nu o va plăti el însuși.
 • Fiecare bancă are o modalitate specifică de obținere a rapoartelor de evaluare. Bancă este punctul de legătură dintre evaluatorii externi autorizați ANEVAR și clienți. Această ajută la reducerea timpului de livrare, a raportului de evaluare și tarife unitar negociate de către bănci.
 • În timp ce asigurarea imobilului este întotdeauna obligatorie, asigurarea de viață este impusă doar de unele instituții, în funcție de politica proprie de gestionare a riscurilor.
 • Primele plătite pentru cele două polițe se adaugă la costul total al creditului.
 • Există instituții de credit care acordă gratuit fie una, fie ambele tipuri de asigurări.
 • Creditul de refinanțare este utilizat pentru a rambursa integral un credit aflat în derulare, dar mai costisitor. Refinanțarea unui împrumut este recomandată atunci când rațele dobânzilor au scăzut destul de mult comparativ cu dobândă pe care o plătește un client la un credit aflat în derulare.
 • Pentru că refinanțarea să fie eficientă, diferența de dobândă trebuie să fie mai mare sau cel mult egală cu comisionul de rambursare anticipată a vechiului credit și comisioanele percepute la acordarea noului împrumut (inclusiv polițele de asigurare și taxele notariale).

Vreți Credit?

Solicitați acum oferta personalizată

Consultanță telefonică

Tel: +40 341 103 344